Để cứu rỗi, Thiên Chúa cần TRÁI TIM TỰ DO của chúng ta đáp trả ❤️ Cha Phạm Quang Hồng

2 Просмотры
Издатель
Ba bài học:
???? Thiên Chúa và trái tim tự do của con người
???? Lòng tin của tổ phụ Apraham
???? So sánh những gì diễn ra trên hai ngọn núi

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên B 1/7/2021 ????️ Bài Giảng Cha Hồng

???? Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc ⛪ VietCatholic Perth, Australia
???? Giờ lễ Trực Tuyến: Thứ Ba đến Thứ Sáu | Thứ Bảy (phụng vụ Chúa Nhật) | Chúa Nhật. Múi giờ (UTC+8:00) Perth - Tây Úc. Nếu ở VN thì sớm trước 1 tiếng.
✍️ Liên hệ các Cha, Phụng Vụ, Mục Vụ, Bí Tích, Xin Lễ, xin vào website:

✅ Thánh Lễ Trực Tuyến Hằng Ngày
✅ Bài Giảng Công Giáo
✅ Suy nhiệm lời Chúa

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
???? Xin Cộng Đoàn cùng hiệp thông trong các video đến từ những đóng góp thầm lặng đơn sơ của Quý Cha Linh Hướng, Quý Sr, Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc.
► Quản Nhiệm: Lm. Đaminh Nguyễn Kim Sơn
► Cha Phụ Tá: Lm. Micae Phạm Quang Hồng

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
#ChaMicaePhạmQuangHồng #ThánhLễTrựcTuyến #BàiGiảngCôngGiáo #SuyNiệmLờiChúa #HDBàRịa #LáThưMụcVụ #ThánhCa

► Bài Giảng Cha Hồng:
► Thánh Lễ Trực Tuyến hằng ngày:
► Audio Nghệ Sĩ Lời Chúa:
► Đăng ký kênh:
► Website Cộng Đoàn:
► Facebook Group:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

©️ Copyright. Please DO NOT Re-up

Trân trọng.
Ban Truyền Thông CĐCGVNTU
Категория
КС ГО
Комментариев нет.